Lần đầu tổ chức hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Cập nhật: 21/08/2023 15:18

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Kế hoạch số 559/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của QH khóa XV.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức cho Hội nghị toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết của QH khóa XV mới đây.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại TP Hải Phòng, kết hợp trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà QH) và 61 địa phương trên cả nước.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cùng với Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn, một Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ được QH giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 5, QHH khóa XV để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của QH, Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH, cử tri và Nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá.

Đồng thời, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của UBTVQH, các cơ quan của QH trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai luật, nghị quyết của QH.

Hội nghị cũng nhằm đánh giá tình hình thực hiện luật, nghị quyết được QH thông qua từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV đến nay; kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết của QH.

Tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của QH; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022; thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính bao gồm quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các luật, nghị quyết được QH thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.

Đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được QH thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV; xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tin liên quan