Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát quyền lực Nhà nước

Cập nhật: 05/10/2023 10:01

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giai đoạn hiện nay”.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thời gian qua nhiều văn kiện của Đảng đã đề cập đến quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền. Việc kiểm soát quyền lực nhà nước có kiểm soát từ bên trong bộ máy nhà nước và kiểm soát quyền lực từ bên ngoài; trong đó kiểm soát quyền lực từ bên ngoài không thể thiếu chủ thể là nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định trực tiếp hoặc liên quan đến quyền giám sát của nhân dân, như Luật Thanh tra; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (nay là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở); Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một trong những hình thức giám sát cơ bản của MTTQ Việt Nam là giám sát thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Trong thời gian qua, hình thức giám sát này đã được triển khai rộng rãi, phổ biến, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên thực tế, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc. Do vậy. việc nghiên cứu, đánh giá về tổ chức hoạt động của Ban GSĐTCCĐ là nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp thiết.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt. ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCCĐ tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban GSĐTCCĐ trong giai đoạn tới.

Một số ý kiến cho rằng, để nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCCĐ, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban MTTQ cấp xã và chất lượng các thành viên của Ban GSĐTCCĐ.

Cán bộ Mặt trận cấp xã và các thành viên Ban GSĐTCCĐ cần nhận thức sâu sắc quyền và trách nhiệm trước nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, sau Hội thảo, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn nghiên cứu các nội dung, xây dựng hướng dẫn, ban hành văn bản trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, tổng hợp thành những giải pháp cho hệ thống MTTQ các cấp trên cả nước về hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc làm nòng cốt, chỗ dựa giúp nhân dân thực sự phát huy được quyền làm chủ.

Tin liên quan