Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Cập nhật: 09/05/2024 10:47

Sáng nay, 9.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để tổng kết công tác chủ yếu tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.2024 và những tháng tiếp theo.

Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Cùng dự có Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tăng cường hợp tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các quy trình, thủ tục, nhất là công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy – đây là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Kỳ họp thứ Bảy phải khắc phục cho được việc gửi tài liệu chậm. Theo đó, Chính phủ cần bảo đảm gửi ngay tất cả các báo cáo có liên quan cho đại biểu Quốc hội và tiếp tục gửi khi có báo cáo điều chỉnh, bổ sung. “Tinh thần là có tài liệu gì phải cập nhật, gửi ngay để đại biểu Quốc hội có thông tin và nghiên cứu trước”. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, tại Kỳ họp tới, Quốc hội sẽ thông qua 10 dự thảo luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 10 dự án luật khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu cuộc họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, tại Kỳ họp thứ Bảy tới, tiếp tục tăng cường, củng cố niềm tin, sự kiên định, tính chuyên nghiệp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nêu rõ, “tinh thần của các Phó Chủ tịch Quốc hội là sẵn sàng bố trí thời gian ngoài giờ làm việc, kể cả thứ bảy, chủ nhật”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, vừa qua đã ký báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về các dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau, gồm: dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi), dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); đề nghị, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ngoài cuộc họp thường kỳ thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, thì các Phó Chủ tịch Quốc hội sẵn sàng cùng vào cuộc, trên tinh thần “tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó”, đi đến cuối cùng là thông qua luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5.2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; đồng thời, xử lý kịp thời, hiệu quả những công việc gấp, mới phát sinh.

Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp các nhiệm vụ và tiến độ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Bảy và Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó, chủ động đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Long

Về đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và các tháng tiếp theo năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Triển khai tích cực các nhiệm vụ và công việc khác trong Chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội và trong Kế hoạch số 2272-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội; tham gia ý kiến về các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội -0
 Các đại biểu tham dự cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Long

Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác quý II.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên họp thường kỳ thứ 33 (tháng 5.2023). Đồng thời chủ động, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22.1.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nội dung thuộc công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ Bảy.

theo Hoàng Ngọc – Báo đại biểu nhân dân

Tin liên quan