Quán triệt, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị liên quan công tác cán bộ

Cập nhật: 23/09/2022 08:46

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 

Các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai phân tích, làm rõ hơn một số nội dung trong Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ có 8 văn bản rất quan trọng, trong đó có Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Các văn bản này có sự kết nối chặt chẽ, liên tục với nhau, tạo sự đồng bộ trong từng khâu của công tác cán bộ.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ đang đảm nhiệm công tác cán bộ phải tích cực nghiên cứu, quán triệt, tham mưu hoặc trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm những văn bản này. Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20 cần sớm được các cấp ủy tiến hành cụ thể hóa để thực hiện nghiêm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi vướng mắc, vì đây là việc mới, việc khó, cho nên các cấp ủy, tổ chức đảng có sự phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi, thống nhất để cùng thực hiện tốt…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thể hiện quyết tâm thực hiện Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ thể để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ.

theo Báo nhân dân điện tử

https://nhandan.vn/quan-triet-trien-khai-van-ban-moi-cua-bo-chinh-tri-lien-quan-cong-tac-can-bo-post716417.html

Tin liên quan