Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương

Cập nhật: 08/07/2024 17:27

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự; kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút (trong đó có 2 trường hợp diện Trung ương quản lý, 34 trường hợp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý)…

Sáng 8/7/2024, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ban Nội chính Trung ương đến 63 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban.

phandinhtrac1.jpeg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư; các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… và toàn thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Địa phương đã khởi tố mới 444 vụ án/1.242 bị can về tội tham nhũng

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, vướng mắc được chỉ ra qua các hội nghị sơ kết, giao ban trước đây; bám sát sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để chỉ đạo triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từ công tác phòng ngừa đến phát hiện, xử lý, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, qua đó khẳng định “trên đã nóng, dưới cũng đang nóng”. Kết quả cụ thể được thể hiện trên 6 hoạt động chính sau:

Một là, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tạo bước tiến mới trong công tác PCTNTC ở địa phương.

Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, vừa trực tiếp kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhất là, đã khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương (như các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An,…); trực tiếp tiến hành 123 cuộc kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC (tính từ khi thành lập đến nay đã tiến hành 362 cuộc). Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự; kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút (trong đó có 2 trường hợp diện Trung ương quản lý, 34 trường hợp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý).

Hai là, chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài, liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 444 vụ án/1.242 bị can về tội tham nhũng (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023) và tất cả 63 tỉnh, thành phố đều khởi tố mới án tham nhũng. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 107 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý (tính từ khi thành lập đến nay, chỉ trong vòng 2 năm, các địa phương đã khởi tố mới hơn 1.440 vụ án, 3.950 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 200 vụ án và tăng hơn 1.150 bị can so với số vụ án tham nhũng, bị can khởi tố mới của cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII). Điều này cho thấy các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao trong việc đẩy mạnh công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở và khẳng định hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ba là, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, thể chế hoá để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Trong 6 tháng đầu năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành, tham mưu ban hành hơn 2.400 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương. Một số Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm trong cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, như: Yên Bái, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Ninh Thuận,…

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNTC có nhiều đổi mới. Đã phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các quy định mới của Đảng về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; một số Ban Chỉ đạo đã có cách làm mới, sáng tạo, như tổng kết, nhận diện sai phạm phổ biến trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thời gian qua để phòng tránh, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu giá, đấu thầu, quản lý tài sản công;… (như Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Giang, Đồng Nai, Trà Vinh,…); tổ chức các hội thảo, tọa đàm về xây dựng, thực hiện văn hóa liêm chính để góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (như Đà Nẵng);…

Năm là, các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTNTC ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của địa phương đã chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định; chuyển 21 vụ việc liên quan sai phạm của cán bộ, đảng viên đến ủy ban kiểm tra có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của địa phương đã ban hành gần 800 kết luận giám định, định giá tài sản theo yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương; nhiều địa phương thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao, như: Hà Giang, Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh,… Một số địa phương có vụ án thu hồi tài sản đạt tỷ lệ 100%, như: Điện Biên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,…

Sáu là, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã phát huy vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, càng làm càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Hai là, quan tâm chỉ đạo hoàn thành sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm các Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc;…

Ba là, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm (như quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, Vonfram, quặng Boxit; hoạt động sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu; kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức;…) và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhất là, chỉ đạo hoàn thành kiểm tra đối với các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương mình. Khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và báo chí đối với công tác PCTNTC. Tích cực giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về PCTNTC.

Bốn là, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan đến công ty Việt Á, AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm,…; các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Nhất là, khẩn trương kết luận giám định, định giá liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, né tránh, từ chối giám định, định giá tài sản, từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, cố tình ban hành kết luận giám định, định giá tài sản không đúng quy định pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Năm là, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ; tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nhất là chế độ họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quan tâm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là công việc rất quan trọng, một điều kiện cốt yếu bảo đảm cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định này trong thời gian tới.

theo Báo Công lý

https://congly.vn/tang-cuong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-o-dia-phuong-439568.html

Tin liên quan