Thành lập các đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2024

Cập nhật: 10/06/2024 08:13

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn công tác làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra của các đoàn Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Theo kế hoạch, sẽ có 5 đoàn kiểm tra.

Hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời nắm tình hình và có kiến nghị cụ thể về việc tổ chức thi của địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

bo-giao-duc-huy-quyet-dinh-xem-xet-ky-luat-13-can-bo-lien-quan-gian-lan-thi-cu-2018-2-16666079453501472335898.jpg
Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra cũng hướng tới phòng ngừa, phát hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý sai phạm (nếu có), đồng thời, kiến nghị địa phương các biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định liên quan những năm tiếp theo.

Lịch trình từ ngày 10/6-17/6 như sau:

1. Đoàn do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn:

+ Thứ 3, ngày 11/6/2024 làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Hậu Giang.

+ Thứ 5, ngày 13/6/2024 làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đoàn do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn:

+ Thứ 2+3, ngày 10+11/6/2024 làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh.

+ Thứ 2, ngày 17/6/2024 làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn:

+ Thứ 2, ngày 10/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thứ 3, ngày 11/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Long An.

+ Thứ 4, ngày 12/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thành phố Cần Thơ.

4. Đoàn do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm Trưởng đoàn:

+ Thứ 4, ngày 12/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Quảng Nam.

+ Thứ 5, ngày 13/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thành phố Đà Nẵng.

5. Đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi làm Trưởng đoàn:

+ Thứ 2, ngày 10/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Yên Bái.

+ Thứ 3, ngày 11/6/2024, làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Lào Cai.

theo Minh Khang – Báo Công lý

https://congly.vn/thanh-lap-cac-doan-kiem-tra-thi-tot-nghiep-thpt-2024-435392.html

Tin liên quan