“Thành tựu trong công tác phòng chống lao và chăm sóc, nâng cao sức khoẻ phổi cho nhân dân tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2023”.

Cập nhật: 05/02/2024 05:33

Trong năm 2023 vừa qua, toàn thể viên chức và người lao động Bệnh viện Phổi Trung ương đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, phát huy tối ưu thành tựu và tiềm năng sẵn có, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm góp phần giúp Bệnh viện đạt…