Thông báo kết luận thanh tra Dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, Dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 30/07/2020 13:58

Ngày 20/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1198/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, Dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc…

Ngày 20/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1198/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, Dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang.
Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

File đính kèm

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KetLuanThanhTra/View_Detail.aspx?ItemId=137

Tin liên quan