Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Cập nhật: 15/04/2024 09:00

Bộ Nội vụ thống nhất việc tăng lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 này.

Theo đó, tăng lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 01/7/2024, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Thêm vào đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH rà soát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 91, Bộ luật Lao động.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng 2024.

Theo cơ quan soạn thảo, kết quả họp của Hội đồng tiền lương quốc gia vào cuối năm 2023 giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động, cho thấy cần thiết phải điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Bởi lẽ, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,05%.

Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ trong bối cảnh kinh tế – xã hội có nhiều biến động. Cùng với đó, sẽ góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển ổn định, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ 01/7/2024. Việc điều chỉnh tiền lương trên được Bộ này dự báo cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024.

theo TRẦN VIỄN – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/bo-noi-vu-thong-nhat-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-ngay-01-7-2024-1713136121.html

Tin liên quan