THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ĐẤU THẦU GÓP PHẦN PHÁT HUY HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Cập nhật: 08/12/2023 06:07

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng huyện Quang Bình (sau đây viết tắt là Ban QLDA) được UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang giao làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua, Ban QLDA luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật và đem lại diện mạo mới của huyện Quang Bình theo đúng kế hoạch đề ra.

          Trong những năm vừa qua, huyện Quang Bình đã triển khai nhiều dự án đầu tư công trọng điểm góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị ngày càng văn minh và hiện đại. Ban QLDA đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế- xã hội của huyện. Bên cạnh đó, huyện Quang Bình cũng song song thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực, đáng ghi nhận, kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao, đời sống của người dân ngày càng đi lên về cả vật chất lẫn tinh thần.

Một trong những giải pháp đặt ra đối với công tác quản lý dự án của các phòng thuộc ban là ngay từ đầu năm, mỗi phòng được giao thực hiện từng công trình phải bám sát nhiệm vụ huyện giao cho ban và dựa trên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ban để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của riêng phòng mình. Hằng tuần, lãnh đạo Ban yêu cầu các phòng chuyên môn phải báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời, tổ chức giao ban với phòng, lĩnh vực do mình phụ trách để nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhờ sự chỉ đạo điều hành sát sao cùng với sự quyết tâm cao và triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, tập thể Ban QLDA đang thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2023.

Bên cạnh việc tập trung về công tác chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình. Các gói thầu của Ban QLDA đều được tổ chức lựa chọn công khai và thông báo rộng rãi trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, thực hiện theo đúng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, minh bạch ở tất cả các khâu, đúng trình tự pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng dân chủ để tìm được nhà thầu trúng thầu có năng lực thực sự, có tỉ lệ tiết kiệm cao cũng là góp phần tiết kiệm, giảm gánh nặng cho ngân sách.

                                 

    Minh bạch trong công tác đấu thầu

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng, tư vấn giám sát các công trình do Ban làm chủ đầu tư đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án, góp phần đảm bảo công trình đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế về kỹ thuật, mỹ thuật và theo đúng tiến độ quy định của hợp đồng.

Các dự án đều đảm bảo thực hiện đúng quy định đối với đầu tư xây dựng cơ bản về lập, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong khâu chuẩn bị đầu tư, đơn vị tăng cường công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn có chất lượng để triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư để nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế. Đối với dự án ở giai đoạn triển khai thi công, Ban Quản lý quyết tâm lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, phù hợp với tính chất từng gói thầu đang mời thầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, quản lý tiến độ, khối lượng hợp đồng, tuân thủ thời gian thực hiện với các dự án đang thi công xây dựng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện Quang Bình để đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trước những khó khăn do biến động giá cả vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án xây dựng, Ban QLDAĐTXD huyện Quang Bình đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn. Ban lãnh đạo ban quản lý, đã thường xuyên phối hợp, bàn bạc với các đối tác, các nhà thầu và đơn vị tư vấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn và khẩn trương triển khai thi công các công trình xây dựng trọng điểm. Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng mong nhận được thông tin tích cực, khách quan, ,… góp phần khích lệ doanh nghiệp phát triển. Qua đó khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, góp phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, chống thất thoát, lãng phí và toàn tâm, vượt qua mọi khó khăn để thi công các gói thầu, công trình có chất lượng, mang lại hiệu quả cho xã hội.

 Thời gian tới, Ban QLDA sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về tổ chức quản lý dự án xây dựng công trình, nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, trong đó tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai thi công để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, an toàn lao động, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; tiếp tục phối hợp tốt  với các sở, ban ngành tỉnh, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án sắp sửa triển khai. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tích cực tham gia các ý kiến đóng góp sửa đổi một số luật, nghị định, thông tư và các quy định của UBND tỉnh để hoàn thiện các thủ tục đầu tư ngày càng nhanh và hiệu quả hơn./.

                                                                                   theo  PV –

Tin liên quan