Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 33, xem xét 14 nội dung quan trọng

Cập nhật: 13/05/2024 10:06

Sáng 13/5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 33, cho ý kiến với 14 nhóm nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ7.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Phiên họp thứ 33 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Các nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại Phiên họp thứ 32 (tháng 4.2024); đối với dự thảo 2 Nghị quyết, Bộ Chính trị đã có nghị quyết, kết luận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hồ sơ và các nội dung của từng dự án, dự thảo. Trong đó tập trung xem xét dự án, dự thảo đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng hay chưa; có bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án, dự thảo không; hồ sơ tài liệu, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; nội dung từng chính sách, nhất là các chính sách mới, những vấn đề khó, phức tạp, có sự điều chỉnh, bổ sung so với nội dung Chính phủ đã đề nghị khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về công tác giám sát, các vấn đề kinh tế – xã hội, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 điều 3 của nghị quyết số 91/2023 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nghị quyết 94/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cùng với đó là cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 4 nội dung, trong đó có quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035… Bên cạnh đó, cũng cho ý kiến lần cuối vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 2 nội dung thuộc thẩm quyền là xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 điều 15 Luật Sĩ quan Quận đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 4/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là phiên họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, xem xét những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp. Để bảo đảm chất lượng và tiến độ gửi tài liệu các nội dung tại Kỳ họp thứ 7, ngày 8/5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 2 văn bản đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện những nội dung thuộc trách nhiệm để sớm gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Sau phát biểu khai mạc phiên họp của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

theo Nguyễn Vũ – Báo Kinh tế và Đô thị

https://kinhtedothi.vn/thuong-vu-quoc-hoi-hop-phien-thu-33-xem-xet-14-noi-dung-quan-trong.html

Tin liên quan