Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: 31/12/2023 09:08

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn ảnh: qdnd.vn) (PLVN) – Ngày 29/12, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng,…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn ảnh: qdnd.vn)
(PLVN) – Ngày 29/12, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Nhấn mạnh 6 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024, ông Nguyễn Văn Thể yêu cầu, cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Tiếp tục tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả 6 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng…

Cấp ủy đảng cơ quan Quốc hội và các cơ quan tư pháp phối hợp với Ban Cán sự Đảng một số Bộ, ngành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2024. Đồng thời, cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về kinh tế – xã hội năm 2024…

Tin liên quan