Trong 6 tháng đầu năm 2024, Huyện Kim Bôi đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo quan trọng từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ từ các Sở, ban, ngành tỉnh.

Cập nhật: 20/06/2024 07:57

Huyện Kim Bôi tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và đường lối của Đảng, cùng các chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Huyện thường xuyên nắm bắt thông tin về đời sống, kinh…

Huyện Kim Bôi tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và đường lối của Đảng, cùng các chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Huyện thường xuyên nắm bắt thông tin về đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giữ vững sự ổn định và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế và đời sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi duy trì ổn định và đạt những kết quả tích cực. Các chương trình, dự án đang được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia, đã tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện, mang lại hiệu quả đáng kể. Nhiều hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại một số địa phương trong huyện đều đạt được sự ổn định và phát triển. Chính quyền địa phương cũng đã tiếp tục chặt chẽ theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu để triển khai các giải pháp cụ thể, chủ động ứng phó nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống cho người dân. Huyện Kim Bôi cũng đã thành công trong việc triển khai các chính sách bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quản lý và khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, đem lại sự phát triển cho ngành du lịch địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 đã được triển khai thành công, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Huyện duy trì 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì tốt, với 87,02% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra điểm nóng và công tác nắm bắt tại cơ sở về tình hình an ninh được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện các Dự án, Tiểu dự án và nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia, đặc biệt là về công tác chuẩn bị đầu tư, phương án phân bổ nguồn vốn, nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán. Sự phối hợp giữa các ngành còn chưa tích cực, nhịp nhàng và thiếu chủ động trong hướng dẫn và giải quyết khó khăn khi thực hiện các Dự án và Tiểu dự án cũng là một vấn đề cần được cải thiện. Một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa có nhận thức đầy đủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Việc xác định đối tượng và địa bàn ưu tiên hàng năm vẫn chưa có sự thống nhất rõ ràng theo mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia. Một phần người dân vẫn chưa có hiểu biết sâu sắc về Chương trình này, có xu hướng mong chờ, ỷ lại và phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ Nhà nước. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc năm 2024-2025 cấp huyện hiện vẫn đang gặp khó khăn do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể từ các cấp về quy chế, thể lệ cuộc thi và bộ câu hỏi, gây trở ngại trong quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Huyện Kim Bôi đã đề ra một số nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển kinh tế – xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia đến các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Mục đích là thay đổi nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường chủ động, vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện cơ chế hỗ trợ để tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo qua các chương trình dự án, chính sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những hộ tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là việc huy động nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh”. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và ngăn chặn các vụ xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Huyện sẽ huy động mọi nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án chính sách trên địa bàn để phát huy hiệu quả tổng hợp, đồng bộ từ các nguồn vốn, đặc biệt là ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn - Cập nhật: 12/07/2024 07:00
CÔNG CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5: TRÁCH NHIỆM VÀ UY TÍN LUÔN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - Cập nhật: 11/07/2024 14:08
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam - Cập nhật: 11/07/2024 08:20
Chà bông cá biển thiên nhiên Lê Nga: Món ăn bổ dưỡng cho gia đình Việt - Cập nhật: 11/07/2024 08:08
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - Cập nhật: 11/07/2024 07:59
Smart A: Chìa khóa vàng cho chăm sóc sức khỏe chủ động - Cập nhật: 11/07/2024 07:34
- Cập nhật: 11/07/2024 07:23
- Cập nhật: 10/07/2024 07:53
Trung tâm Y tế (TTYT) huyện An Phú, tỉnh An Giang - Cập nhật: 10/07/2024 07:23
- Cập nhật: 09/07/2024 14:30