Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cập nhật: 26/04/2024 12:02

Ngày 26.4, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ Tám, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành thẩm tra Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Thường trực và các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các bộ, ngành, cơ quan có liên quan…

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra quy hoạch không gian biển Quốc gia
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra quy hoạch không gian biển Quốc gia

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển của đất nước, Hội nghị Trung ương 4 khóa X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh thế kỷ XXI là “thế kỷ của đại dương”.

Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cũng đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030 sẽ “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển…”. Đồng thời, đề ra yêu cầu sớm ban hành Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn góp ý về quy hoạch không gian biển
Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn góp ý về quy hoạch không gian biển

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy, để có thể khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam, ứng phó hiệu quả với những thách thức trước mắt và lâu dài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là hết sức cấp thiết. Trong đó, Quy hoạch không gian biển quốc gia là một trong 3 quy hoạch cấp quốc gia theo Luật Quy hoạch.

Việc thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia góp phần triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nhóm vấn đề chính, như: sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong khai thác, sử dụng không gian biển; phạm vi ranh giới quy hoạch…

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề nêu tại phiên họp; cho biết Bộ ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để hoàn thiện quy hoạch.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, dữ liệu của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường; cho biết, Ủy ban đồng thuận sơ bộ với các nội dung được nêu ra trong quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nêu rõ, Ủy ban tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo, các đại biểu, chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra sơ bộ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới.

theo Tấn Tài – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan