Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát năm 2023

Cập nhật: 19/09/2022 08:26

Từ hôm nay (ngày 19/9) đến ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Ảnh minh họa. 

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Đại diện các Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận.

theo PV – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-se-cho-y-kien-ve-4-chuyen-de-giam-sat-nam-20231663542269.html

Tin liên quan