Vì sao Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi từ chối tiếp công dân là Phó giám đốc Sở KH&CN?

Cập nhật: 12/11/2023 16:18

 Ông Phan Văn Hiếu – Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh này tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 nhưng bị từ chối.

Trụ sở Sở KH&CN, nơi ông Phan Văn Hiếu đang công tác.

Ngày 12/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh từ chối đăng ký tiếp công dân là ông Phan Văn Hiếu – Phó giám đốc Sở KH&CN.

Theo đó, ngày 6/11, tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn của ông Phan Văn Hiếu đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 11 (dự kiến tổ chức ngày 15/11/2023). Trong đơn, có 4 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ từ năm 2017 – 2023.

Qua xem xét nội dung mà ông Hiếu trình bày trong đơn đăng ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy, những nội dung này thuộc trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở KH&CN phải báo cáo, giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh, trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó có trách nhiệm của ông Phan Văn Hiếu với vai trò là công chức, lãnh đạo Sở KH&CN, đảm nhận chức vụ Phó giám đốc Sở này.

“Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ chối tiếp ông Phan Văn Hiếu tại ngày tiếp công dân định kỳ (15/11/2023), để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức liên quan đến thực hiện nhiệm vụ công vụ và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu”, thông báo nêu rõ.

Tin liên quan