Vụ Tổ chức Cán bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 30/07/2020 13:54

Ngày 21/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh sự nỗ lực của lãnh đạo Vụ cùng sự nỗ lực, cố gắng, chủ động tích cực của tập thể công chức, Vụ đã hoàn thành tốt khối lượng công việc đảm bảo tiến độ đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid – 19. Vụ đã tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, viên chức trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác chính sách cán bộ, đào tào, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng được quan tâm chú trọng, bảo đảm quyền lợi, chế độ cho công chức, viên chức và người lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như công tác tham mưu đôi khi còn chậm, việc tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định của cơ quan còn chưa kịp thời; công chức cần tăng cường hơn nữa tính chủ động trong tham mưu…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Đỗ Đức Toàn cho biết, Vụ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, từng công chức Vụ phải nỗ lực, đoàn kết cùng nhau triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản của 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, Vụ trưởng Đỗ Đức Toàn chỉ rõ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và của cơ quan TTCP; nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo TTCP về công tác tổ chức, cán bộ; rà soát, tổng hợp danh sách trình Ban Cán sự Đảng TTCP phê duyệt Quyết định bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc TTCP giai đoạn 2016- 2021 và 2021- 2026.

Đồng thời, tham mưu tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (32/11/1945- 23/11/2020); tổ chức tham mưu ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; tham mưu giúp lãnh đạo TTCP thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ như việc chuyển ngạch, nâng lương thường xuyên, chế độ thâm niên, chế độ nghỉ phép; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan./.\

Cổng thông tin điện tử – Thanh tra Chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/TinTongHop/View_Detail.aspx?ItemID=1429

Tin liên quan