Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật: 12/01/2022 09:14

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh TTXVN Thưa các đồng chí, Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ…

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh TTXVN

Thưa các đồng chí,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Bí thư tổ chức, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Ý kiến của các đồng chí đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; nêu thêm những kinh nghiệm, cách làm tốt, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để tổ chức thực hiện. Thay mặt Ban Bí thư, tôi nêu một số ý kiến sau:

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng của Đảng và đất nước: tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng hết sức tiêu cực, gây hậu quả rất nặng nề đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội và sức khỏe nhân dân, trong đó có công tác kiểm tra đảng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Kiểm tra đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thành tựu chung của đất nước, nổi bật là:

– Cùng với việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực đóng góp vào công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

– Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng như: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm… Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị; đồng thời, chủ động tập huấn, phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra nội dung các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát.

– Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, kịp thời công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 13 vạn tổ chức đảng và hơn 56 vạn đảng viên; giám sát hơn 6 vạn tổ chức đảng và hơn 16 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 240 tổ chức đảng và hơn 2 vạn đảng viên… Các nội dung này đều tăng hơn so với năm 2020.

– Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt kiểm tra, kết luận rõ nhiều vụ việc khó, phức tạp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dự án đầu tư, quản lý xăng dầu, mua sắm vật tư quốc phòng; phòng, chống buôn lậu…; qua đó, xem xét, kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật những đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức, nghỉ hưu; làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Nhìn chung, quá trình xem xét, xử lý các vụ việc, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”. Cho đến nay, các vụ việc đã xử lý kỷ luật, thì khiếu nại về mức kỷ luật chiếm tỷ lệ rất thấp. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục vi phạm, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, đúng với phương châm của công tác kiểm tra, giám sát là để “chữa lành vết thương” và “trị bệnh, cứu người”.

– Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc thẩm định nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn, đề bạt, bố trí cán bộ ở Trung ương và các địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban và cơ quan ủy ban kiểm tra sau đại hội Đảng các cấp; quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất Ban Bí thư có Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra có bước trưởng thành, bản lĩnh vững vàng, trung thành với Đảng, tính chiến đấu cao, phương pháp công tác khoa học, nhiệt tình, tận tụy; năng lực, trình độ, kinh nghiệm được nâng lên. Uy tín, vị thế của ngành Kiểm tra trong Đảng và xã hội ngày càng được đề cao.

Nhìn lại năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thay mặt Ban Bí thư, tôi chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta cũng phải thấy rằng, năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng còn có những hạn chế, thiếu sót như:

– Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra cùng cấp cũng chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác kiểm tra, nhất là việc kiểm tra những vụ việc sai phạm đã rõ. Vẫn còn một số ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

– Việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn dàn trải, chưa thật sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị, nhất là cấp huyện, cơ sở chuyển biến chưa mạnh; chưa kiểm tra được các vụ việc có tính chất điển hình.

– Một số địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, bị động trước sự việc xảy ra; nhiều vi phạm xảy ra từ lâu nhưng không được phát hiện; công tác kiểm tra còn phụ thuộc vào thông tin từ đơn thư tố cáo, khiếu nại, dư luận, phản ánh hoặc chỉ kiểm tra khi các vi phạm đã rõ, đối tượng vi phạm đã tự nhận khuyết điểm, vi phạm đã được cơ quan điều tra kết luận…

Về vấn đề này, tôi đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp cần phân tích, làm rõ, trong số các vụ việc đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm năm qua, có bao nhiêu vụ việc do ủy ban kiểm tra các cấp tự phát hiện, tự kiểm tra? Bao nhiêu vụ có tính chất “đi trước, mở đường”? Bao nhiêu vụ việc thực hiện từ đơn thư tố cáo, báo chí, điều tra, thanh tra, kiểm tra…? Trên cơ sở đó, thấy rõ hơn sự chủ động, vai trò, vị thế của ủy ban kiểm tra.

– Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, còn bị động; chất lượng giám sát chuyên đề chưa cao; giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít; tỷ lệ chuyển để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sau giám sát còn thấp, không phản ánh đúng thực chất tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ công tác giám sát còn hạn chế.

Thưa các đồng chí,

Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội; tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “bệnh thành tích”, “lạm quyền”, “lộng quyền”, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng còn nghiêm trọng.

Để nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước, Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng gắn liền với chống tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình này, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng và phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa.

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; tôi chỉ nhấn mạnh một số nội dung có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nói lại điều có tính giáo khoa, cơ bản của công tác kiểm tra mà ai cũng đã nghe, thậm chí đã nghe nhiều lần, ai cũng đã biết, thậm chí còn rất biết, còn đi chỉ đạo và giảng dạy ở nhiều nơi, để muốn nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn về công tác kiểm tra của Đảng. Mỗi tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi đảng viên dù giữ chức vụ lãnh đạo cao hay thấp đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng là sức mạnh, là một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội.

Thứ hai, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra đảng, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với phương châm: giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và khắc phục triệt để, nhất là thu hồi tài sản do vi phạm mà có. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các nội dung công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi địa phương, ngành, lĩnh vực cần nghiên cứu, lựa chọn một vài vụ việc điển hình để tập trung chỉ đạo thực hiện làm rõ.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung hoàn hiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xây dựng Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước (Về vấn đề này, Lê-nin đã nói đại ý: Không một ai thực sự làm việc mà không mắc sai lầm. Bác Hồ cũng đã nói, đại ý: Chỉ có người không làm việc mới không có khuyết điểm). Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ năm, để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Về vấn đề này, tôi xin nhắc lại và đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính, tổ chức ngày 15/9/2021: “Công chức các cơ quan nội chính hơn ai hết, phải rất cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực; và đặc biệt, bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan “phụng công thủ pháp”, chí công vô tư; phải là những “bao công” trong thời đại mới. Phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng hành động vì nước, vì dân; có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ…; có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính… Đồng thời, phải kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan nội chính các cấp”.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo “phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”,“phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng”. Những năm qua, công tác kiểm tra đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao vị thế và uy tín của ngành Kiểm tra. Mỗi quyết định, đề nghị của ủy ban kiểm tra về kỷ luật đều đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đến danh dự không chỉ của một cá nhân mà còn của cả tập thể, gia đình, dòng họ. Vì vậy, quyết định kỷ luật là những quyết định rất khó khăn, trăn trở; trách nhiệm của mỗi quyết định kỷ luật là rất quan trọng. Điều 9, Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nêu rõ: “Việc thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, quyết định cho phù hợp và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó”. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đây là một công cụ hữu ích để điều chỉnh, hỗ trợ cán bộ kiểm tra trong công tác; đồng thời để mỗi quyết định của ủy ban kiểm tra, của những “bao công” trong thời đại mới luôn công tâm, khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của “công lý” trong Đảng.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Song, tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngành Kiểm tra sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân ta.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần sắp đến, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm tra luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Bài phát biểu của đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư)

theo Báo Nhân dân điện tử

Tin liên quan