Phân công giám sát việc giải quyết từng ý kiến, kiến nghị

Cập nhật: 14/05/2024 14:48

Tăng cường TXCT theo chuyên đề, tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện TXCT ngoài địa bàn ứng cử; phân công 2 Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách và các Tổ đại biểu theo địa bàn ứng cử theo dõi, đôn đốc, giám sát, tái giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đối với từng ý kiến, kiến nghị. Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện trình HĐND ban hành Nghị quyết yêu cầu UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đó là những điểm nhấn nổi bật, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động của HĐND cấp huyện tỉnh Long An thời gian qua.

Tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử

Bên cạnh hình thức tiếp xúc thường lệ, Thường trực HĐND huyện Đức Hòa phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp xã tổ chức một số cuộc TXCT theo hình thức lồng ghép đối với 2 hoặc 3 cấp (như tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND cấp xã), qua đó tạo thuận tiện cho việc tiếp thu, trao đổi, trả lời cử tri. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền được sao gửi đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn để thông tin đến cử tri, nhất là cử tri nơi đã gửi kiến nghị.

Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hưng giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 - ẢNH DUY PHƯỚC
Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hưng giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Duy Phước

Thường trực HĐND huyện Đức Huệ tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động TXCT bằng nhiều hình thức. Trong đó, có hoạt động TXCT chuyên đề. Cụ thể là TXCT về “Hoạt động thanh niên năm 2023”. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Nam huyện, Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất về nội dung, thời gian TXCT theo chủ đề đã chọn và triển khai đến đại biểu HĐND huyện… Đại biểu HĐND huyện đã nghe cử tri là đoàn viên thanh niên phát biểu 11 ý kiến xoay quanh vấn đề về tạo điều kiện cho thanh niên có sân chơi hoạt động thể thao; về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, định hướng nghề nghiệp trong thanh niên trường học… Lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị của thanh niên và hứa trong thời gian tới sẽ thực hiện.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TXCT, trong năm 2023, ngoài TXCT ở địa bàn ứng cử theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện Thạnh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện TXCT ngoài địa bàn ứng cử (Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Thạnh Hóa phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Thủy Đông; Tổ đại biểu HĐND xã Thạnh Phước phối hợp với Tổ đại biểu HĐND xã Thạnh Phú; Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Đông phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Tây) nhằm trực tiếp lắng nghe và nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, các vấn đề liên quan đến địa bàn giáp ranh nơi ứng cử. Qua đó, kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo, phối hợp giải quyết những bức xúc của cử tri; đồng thời, thực hiện tốt hoạt động giám sát chéo giữa các đơn vị bầu cử.

Ban hành nghị quyết yêu cầu thực hiện

Hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua cũng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình, Thường trực HĐND huyện Tân Hưng thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, phân công cụ thể 2 Ban của HĐND theo lĩnh vực phụ trách và các Tổ đại biểu theo địa bàn ứng cử chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát, tái giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đối với từng ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại thành từng nhóm vấn đề cụ thể. Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện trình HĐND ban hành Nghị quyết yêu cầu UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ đó, nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc liên quan đến kinh tế – xã hội, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân được UBND huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri.

Hoạt động giám sát thông qua tổ chức phiên chất vấn và phiên giải trình được chú trọng. Đối với hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, HĐND huyện tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương thức; giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của những người được chất vấn trước HĐND huyện. Năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức 1 phiên giải trình và 1 phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp, tập trung vào những vấn đề bức xúc đại biểu và cử tri quan tâm như: công tác nước sạch, vệ sinh môi trường, công tác xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội… Nội dung chất vấn của các đại biểu thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng xã hội; các ý kiến được lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn giải trình đầy đủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đưa ra giải pháp cụ thể, quyết tâm tạo chuyển biến và thực hiện tốt trong thời gian tới.

theo NGUYỄN NHẬT – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan