Nghiên cứu khoa học, giảng dạy dựa trên tinh thần tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 25/06/2024 15:15

Ngày 24.6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị – pháp lý hiện nay”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Đoàn Trung Kiên cho biết, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác phẩm hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà các cơ sở giáo dục đại học có thể vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm bồi dưỡng nhận thức, ý chí cách mạng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong gian đoạn hiện nay. Hội thảo nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư.

Với tầm khái quát lý luận cao và tổng kết thực tiễn sâu sắc, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà giới khoa học cần quan tâm nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học pháp lý. Từ đây, vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi, nghiên cứu chuyên sâu từ phía các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học… trên nhiều diễn đàn học thuật.

Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị – pháp lý tại các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Luật Hà Nội là rất cần thiết.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Đoàn Trung Kiên đề nghị các nhà khoa học, đại biểu đóng góp ý kiến, đưa Hội thảo trở thành diễn đàn khoa học rộng mở để nghiên cứu, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra liên quan đến chủ đề.

Tại phiên 1 của Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung phân tích, làm rõ những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải với nhiều chiều cạnh về nội hàm của các vấn đề được Tổng Bí thư đề cập cũng như phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại phiên 2, Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo quan điểm của Tổng Bí thư; cách thức vận dụng những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị – pháp lý hiện nay với từng chuyên ngành cụ thể.

Trong đó, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đặc biệt chú trọng bàn luận để vận dụng một cách sâu sắc các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị – pháp lý hiện nay, không chỉ tại Trường Đại học Luật Hà Nội mà còn có giá trị lan tỏa đến các cơ sở giáo dục đại học khác.

theo Tin và Ảnh: Quốc Việt – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan

Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Đấu thầu cho cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội - Cập nhật: 27/06/2024 16:11
Nghiên cứu khoa học, giảng dạy dựa trên tinh thần tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cập nhật: 25/06/2024 15:15
Bắc Ninh: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân - Cập nhật: 05/06/2024 22:21
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý - Cập nhật: 20/05/2024 10:48
Hà Nội: 20.000 đại biểu được tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - Cập nhật: 23/04/2024 10:51
Hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố – những điểm nhấn trách nhiệm Bài 3: Chuyển biến thực chất, hiệu quả hơn qua đối thoại - Cập nhật: 08/04/2024 12:58
Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới - Cập nhật: 02/04/2024 09:02
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học về đổi mới hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp - Cập nhật: 13/10/2023 22:32
Đảng ủy Bộ VHTTDL: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 - Cập nhật: 04/10/2023 19:50
Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện - Cập nhật: 28/09/2023 15:39