Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bưởi kiểm điểm

Cập nhật: 15/10/2020 08:39

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 14/KL-UBND ngày 16/9/2020 về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhiều sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ gây phát sinh đơn thư khiếu kiện. Ảnh: Internet

Công dân tố cáo ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 056365 ngày 24/11/2016 cho bà Tống Thị Hồng Vân không đúng quy định pháp luật. Tố cáo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 575067 ngày 28/2/2017 cho ông Nguyễn Ngọc Nam ở số 458 phố Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, không đúng quy định của pháp luật.

Qua xác minh cho thấy, Chủ tịch UBND phường Bưởi và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tây Hồ chưa rà soát kỹ các quy trình, thủ tục cần thiết để hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai cấp giấy chứng nhận và không báo cáo rõ với Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khi trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho bà Tống Thị Hồng Vân là thiếu sót, để cho các hộ dân thắc mắc, có khiếu nại, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sau khi được UBND quận Tây Hồ cấp giấy chứng nhận, bà Vân đã chuyển nhượng, chia tách một phần thửa đất cho ông Nguyễn Ngọc Nam. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi Giấy chứng nhận số CE 056365 cấp ngày 24/11/2016 cấp cho bà Vân và cấp Giấy chứng nhận số CH 575067 cho ông Nguyễn Ngọc Nam (diện tích 69,0m2 đất và 41,4m2 nhà); Giấy chứng nhận số CH 575069 cho Tống Thị Hồng Vân (diện tích 63,5m2 đất và 31,7m2 nhà còn lại), do đó không có cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận số CE 056365 ngày 24/11/2016.

Quá trình thẩm định hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất theo quy định, chỉ căn cứ hồ sơ, dữ liệu lưu trữ trên hệ thống và Phiếu cung cấp thông tin số 158/PCC-CNTH ngày 22/2/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh quận Tây Hồ để tham mưu, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận số CH 575067 ngày 28/2/2017 cho ông Nguyễn Ngọc Nam và cấp Giấy chứng nhận số CH 575069 ngày 28/2/2017 cho bà Tống Thị Hồng Vân là chưa đúng trình tự thủ tục về chia tách thửa đất theo quy định, dẫn đến việc tranh chấp giữa hộ gia đình bà Hồ Thị Lộc cùng các con của bà Tống Thị Hồng Vân với ông Nguyễn Ngọc Nam.

UBND thành phố xác định, trách nhiệm để xảy ra sai sót nêu trên thuộc về Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giai đoạn năm 2017 (ký thay Giám đốc) và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giai đoạn năm 2017 đã thiếu kiểm tra, giám sát; trong đó có phần trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (ký cấp giấy chứng nhận thay Giám đốc) đã thiếu kiểm tra khi ký cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Ngọc Nam và bà Tống Thị Hồng Vân.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND phường Bưởi và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tây Hồ giai đoạn năm 2016 trong việc tham mưu, trình Chủ tịch UBND quận cấp giấy chứng nhận chưa đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật như kết luận nêu trên. Chỉ đạo UBND phường Bưởi tổ chức hòa giải giữa và Tống Thị Hồng Vân, ông Nguyễn Ngọc Nam với hộ gia đình bà Hồ Thị Lộc, đảm bảo giữ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thông báo cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường rút kinh nghiệm; đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân trong việc thụ lý hồ sơ chia tách, chuyển nhượng thửa đất và cấp giấy chứng nhận chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật như kết luận nêu trên.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND quận Tây Hồ xem xét, xử lý đối với Giấy chứng nhận số CH 575069 ngày 28/2/2017 cấp cho bà Tống Thị Hồng Vân và Giấy chứng nhận số CH 575067 ngày 28/2/2017 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Nam sau khi chia tách thửa đất tại địa chỉ 458 phố Hoàng Hoa Thám; cần thiết, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Thanh tra thành phố được giao kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

theo Hoàng Long – Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/yeu-cau-chu-tich-ubnd-phuong-buoi-kiem-diem-172507.html

Tin liên quan