Bệnh hình thức trong kiểm điểm, đánh giá cán bộ
Cập nhật: 05/12/2023 09:04
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là công việc rất quan trọng của công tác cán bộ nhằm giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị nắm được chất lượng công tác của từng...
Hàng loạt vi phạm, thiếu sót về tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận...
Cập nhật: 28/11/2023 16:15
Thanh tra tỉnh Bến Tre chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính, tài sản, nộp ngân sách Nhà nước và...
Để không “lãng phí” chất xám từ các nghiên cứu khoa học
Cập nhật: 16/08/2023 09:16
hương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ là mơ ước của các nhà khoa học. Nhưng bài toán “đầu ra” cho sản phẩm nghiên cứu, còn gặp nhiều thách thức. Nếu không có “bệ đỡ” từ các...
Đọc nhiều nhất