Một số ý kiến đối với dự án Luật Công chứng (sửa đổi)
Cập nhật: 25/09/2023 08:07
Có thể nói, qua hơn 08 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014 hoạt động công chứng có nhiều bước tiến mới. Các việc công chứng hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở, bất động sản và...
Cụ thể chế tài xử lý khi không thực hiện kiến nghị giám sát
Cập nhật: 25/09/2023 09:44
Để thực hiện hiệu quả hơn Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám...
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cập nhật: 27/09/2023 08:43
Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa phát hành cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” dày...
Để không “lãng phí” chất xám từ các nghiên cứu khoa học
Cập nhật: 16/08/2023 09:16
hương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ là mơ ước của các nhà khoa học. Nhưng bài toán “đầu ra” cho sản phẩm nghiên cứu, còn gặp nhiều thách thức. Nếu không có “bệ đỡ” từ các...
Đọc nhiều nhất